over ons projecten weblog contact
05.06.2021
Passief Bouwen

De Trias Energetica (eerder bekend als Trias Energica) is een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. Deze strategie werd in 1979 ontwikkeld door de studiegroep StadsOntwerp en Milieu (SOM-1) aan de TU Delft onder leiding van Kees Duijvestein en gepubliceerd in het tijdschrift BOUW. In 1996 heeft Erik Lysen vanuit de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem, een van de voorlopers van Agentschap NL de drie stappenstrategie internationaal geïntroduceerd.

De drie stappen van de Trias Energetica zijn basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen. Deze drie stappen zijn:

1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.

2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel

3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Meer en meer ontstaat het inzicht dat we beter moeten omgaan met onze natuurlijke energiebronnen en materialen. Niet alleen als individu, maar vooral ook als collectief. Essentieel daarbij is dat we van elkaar kunnen en moeten leren. Leren door samen te doen, versterkt de sociale cohesie van een dorp of wijk. Het genereert ideeën en onderlinge informatie en het bevordert de zelfwerkzaamheid van bewoners. Op individueel niveau betekent dit besparen op energiekosten, verhoging van comfort en het minder belasten van het milieu. Dit heeft bij veel mensen al geleid tot daden, zie het toenemend aantal zonnepanelen en het veelvuldig isoleren van woningen. Maar door collectief op te treden is er nog veel meer mogelijk. Onderling vertrouwen en de bereidheid van elkaar te leren zijn daarbij essentieel. KLEIN architecten wil dit proces van de ‘lerende gemeenschap’ actief stimuleren om uiteindelijk in gezamenlijkheid te streven naar een niveau waarbij een dorp of wijk geheel energieneutraal wordt. Think local, act local.

LET OP: U maakt gebruik van een sterk verouderde browser die de moderne functionaliteiten van deze site niet ondersteunt. Update uw browser hier.